Klachtenregeling

Klachtenregeling Thuis Lemelerveld

Regeling volgend de wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

Thuis Lemelerveld streeft naar het leveren van kwalitatief goede zorg. Bij Thuis Lemelerveld vinden wij het belangrijk dat iedereen zich gehoord voelt, zeker in het geval van onenigheid. Ben je ontevreden of het ergens niet mee eens? Laat het dan zeker weten aan de zorgondernemers van Thuis Lemelerveld.

Onafhankelijk klachtenfunctionaris

Komen wij er onderling niet uit, dan beschikt Thuis Lemelerveld over een klachtenregeling die voldoet aan de vereisten van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Heb je een klacht? Neem dan kosteloos contact op met de, aan Thuis Lemelerveld verbonden, onafhankelijke klachtenfunctionaris. Diens contactgegevens vind je hieronder.


Peter van Leusden

Vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris

Mijn naam is Peter van Leusden en ik woon Raalte Noord. Sinds mei 2016 ben ik voor Thuis Lemelerveld de vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris.

Wat doet de vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris?

De vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris is een aanspreekpunt voor medewerkers, cliënten en verwanten. Hij biedt een luisterend oor, ondersteunt bij het omgaan met ongewenst gedrag, behandelt klachten en kijkt samen naar mogelijke oplossingen en vervolgstappen en het eventueel bespreekbaar maken binnen Thuis Lemelerveld. Verwijst door naar de juiste instanties en begeleidt hierbij. De vertrouwenspersoon/ klachtenfunctionaris is onafhankelijk en heeft een geheimhoudingsplicht.

Bereikbaarheid

Je kunt mij bereiken via mail: pvanleusden@home.nl of telefonisch 06-51140551.

Aansluitbewijs ZGA