Naar Facebook pagina


Vacature:

Thuis is een particuliere woonvorm met dagbesteding voor acht mensen met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking in combinatie met een ontwikkelingsstoornis en/of lichamelijke beperking. Iedere bewoner krijgt 24 uur per dag de nodige ondersteuning, zorg en/of toezicht. We kijken naar waar de bewoner blij van wordt, wat de bewoner aankan, nodig heeft en wat zijn/haar wensen zijn. Activiteiten die we doen zijn samen met anderen, in een klein groepje of alleen. Daarnaast bieden we dagbesteding en ambulante begeleiding aan deelnemers die niet in de woonvorm wonen.

In verband met uitbreiding van de uren zijn we op zoek naar:

- begeleider met co÷rdinerende taken (hbo)
- begeleiders (hbo of niveau 4)


Link naar de volledige vactureWelkom op de website van Thuis.

Thuis is een particuliere woonvorm voor acht mensen met een verstandelijke beperking in combinatie met een lichamelijke beperking en/of ontwikkelingsstoornis. Daarnaast bieden we ook dagbesteding aan deelnemers die niet in de woonvorm wonen en kunnen we ambulante begeleiding inzetten.

Bent u nieuwsgierig geworden, of heeft u een vraag, neem dan contact met ons op.